Dyk

Vi dyker tillsammans i klubben då och då - håll koll på Facebook-gruppen Dykning i Sundsvall för information.

Dykguide

Nedan finns en uppsättning på olika dykplatser i Sundsvalls-regionen. Klicka på namnet för mer information och vägbeskrivning.
Tänk på att dyka säkert och inom din förmåga!

Ort Namn Typ Svårighetsgrad Kräver båt Maxdjup
Allsta Persnacken / Allstaforsen Strömdyk Svår Nej 5 m
Alnö Småbåtshamnen / Vindhem Natur Lätt Nej 4 m
Alnö Svanen Vrak Svår Ja 34 m
Alnö Långfläsian Natur Lätt Ja 10 m
Alnö Röde Vrak Lätt      Svår Nej 25 m
Alnö Viken BGA Natur Lätt Nej 30 m
Alnö Spikarna Natur Lätt Nej 10 m
Alnö Trestenshällan Natur Lätt Nej 5 m
Alnö Vrak vid Alnöbron Vrak Svår Ja 30 m
Alnö Storholmsvraket Vrak Medel Ja 30 m
Alnö Rattvraket Vrak Svår Nej 20 m
Alnö Havstoviken Natur Lätt Nej 6 m
Alnö Gustavsbergs Ångbåtsbrygga Skrot Medel Nej 20 m
Alnö Lerviksvraket Vrak Lätt Nej 0 m
Alnö Bänkåsviken Natur Lätt Nej 5 m
Alnö Alnöbron Skrot Svår Nej 40 m
Alnö Vindhem Natur Lätt Nej 35 m
Alnö Piren Skrot Lätt Nej 12 m
Barsviken Sjofna af Drammen Vrak Svår Ja 28 m
Bergeforsen Laxodlingen Strömdyk Medel Nej 12 m
Bergeforsen Stavrevikskurvan Strömdyk Svår Nej 5 m
Bredsand Fläsian Natur Lätt Nej 5 m
Brämön Revhällan Vrak Lätt      Svår Ja 21 m
Galström id12 (Lubban 1) Vrak Lätt Ja 5 m
Galström id35 Vrak Lätt Nej 8 m
Galström id34 Skrot Lätt Nej 8 m
Galström id13 (Lubban 2) Vrak Lätt Ja 5 m
Galström Lubban 3? Vrak Lätt Nej 1 m
Galström Lubban 4? Vrak Lätt Nej 1 m
Galström TB 312 GEM Vrak Lätt Nej 7 m
Galström id2 Skrot Lätt Nej 4 m
Galström id5 Skrot Lätt Ja 6 m
Galström id11 Vrak Lätt Nej 6 m
Häggdånger Svenskär Natur Lätt Nej 10 m
Häggdånger Karen / Norr-Hästviken Vrak Medel Nej 23 m
Johannedal Knölstavraket Vrak Lätt Nej 8 m
Johannedal Betongpråmen Vrak Medel Nej 14 m
Juniskär Östra Högön Natur Lätt Ja 20 m
Juniskär Högön Vrak Medel Ja 12 m
Juniskär Bodviken Natur Lätt Nej 18 m
Kovland Segersjön Natur Lätt Nej 11 m
Matfors Bölesjön Natur Lätt Nej 5 m
Matfors Ljungan / Matforsbron Strömdyk Medel Nej 5 m
Matfors Öhn Natur Lätt Nej 4 m
Matfors Öster Rännöbodsjön Natur Lätt Nej 15 m
Nedansjö Fabrik / Kraftverk Strömdyk Svår Nej 14 m
Njurunda Jehu - Gråskärsbådan Vrak Medel Ja 26 m
Njurunda Galtström Skrot Lätt Nej 8 m
Njurunda Prästviken Natur Lätt Nej 5 m
Njurunda Revhällan (Rävholmen) Vrak Medel Ja 10 m
Njurunda M/S Vanda Vrak Svår Ja 0 m
Njurunda Nora af drammen Vrak Medel Ja 11 m
Nyhamn Oljehamnen Skrot Medel Nej 18 m
Skottsund Dyketsjön (Dövikssjön) Natur Lätt Nej 5 m
Sundsvall M/S Fride Vrak Svår Ja 97 m
Sundsvall Selångerssjön Natur Lätt Nej 1 m
Sundsvall Vraket vid Åkroken Vrak Lätt Nej 0 m
Sundsvall Tjuvholmsvraket Vrak Medel Ja 17 m
Sundsvall Seglarstadion Skrot Lätt Nej 6 m
Sundsvall Trillingen Vrak Medel Ja 20 m
Sundsvall V-vraken Vrak Medel Nej 12 m
Sundsvall Gustavsberg Vrak Medel Nej 12 m
Söråker Gullfiberhamnen Skrot Lätt Nej 7 m
Viforsen Viforsens Kraftverk Strömdyk Svår Nej 8 m
Årskogen Delos / Fågelharen Vrak Lätt Nej 3 m
Åstön Kammarskär Natur Medel Nej 35 m
Åstön Skeppshamn Natur Lätt Nej 15 m
Åstön Unnviken Natur Lätt Nej 10 m
Åvike Bondhamnsviken Vrak Lätt Nej 5 m
Åvike Svan / Svartberget Vrak Lätt Nej 10 m