Fabrik / Kraftverk

Typ: Strömdyk | Svårighetsgrad: Svår | Maxdjup: 14m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Turbinrummet

Turbinrummet

Kör E14 västerut från Sundsvall. Ca 2mil från Sundsvall kommer du till en skylt "Nedansjö" och en avtagsväg till vänster. Direkt när du kört av E14 så finns det en nedfart till vänster mot järnvägen. Här mellan E14 och järnvägen har du en plan där det är ganska lämpligt att parkera bilen och att byta om.

Dykplatsbeskrivning

För att komma till dykplatsen så behöver du korsa järnvägen. OBS: Det är INTE säkert att du hör tåget komma!! Följ sedan stigen ned mot vattnet, och vidare mot höger. Här hittar du en liten "strand" där det kan vara lämpligt att gå i. Nedansjö - Nedre är bla ett gammalt sågverk. Det du kan se här är rester från tiden innan man bygde Skallböle kraftverk och jämnade fabriken med marken, för att till slut lägga den under vatten. Fabriksresterna hittar du om du simmar rakt söderut ifrån igångsplatsen.

Tänk på

- När du korsar järnvägen SE UPP! Det är inte säkert att du hör tåget komma!
- Då dykplatsen ligger i en dal så kan det vara mörkt i vattnet, ta med lampa.
- Det finns inget dyk som det är värt att riskera hälsan för.

Fotografier

Gott om fisk vid uppstidgningsplatsen"Kanust-trappan"TurbinrummetSlipsten

Länkar