Bli medlem

För att bli medlem använd detta formulär.

För 2024
Familjemedlemskap: 2 Vuxna + fritt antal barn boende på någon förälders adress. 1300:-
Senior (19 år +): 850 :-
Junior: 350:- 10-19 år
Minior: 50 :- 0-10
Medlem, registrerad via annan SSDFansluten klubb: 480:- (Vårt sk. Jocke-medlemskap)
Klubbsupporter, du dyker inte men vill stödja Lagun ekonomiskt: 200:-

Efter 1 september gäller följande för medlemsavgift (Detta gäller endast för nya medlemmar): 400:- för seniorer, 200:- för juniorer, och 50:- för miniorer.

Betalning 

För att medlemsavgifter skall kunna registreras måste den betalas in på klubbens Bankgiro 5381 - 6971 eller Swish 123 099 66 60 samt fyll i era kontaktuppgifter här. Glöm inte att skriva namn på inbetalningskortet.

Vi vill med denna text informera er medlemmar vad som gäller för vår förening och vilka uppgifter som vi samlar in och registrerar. 

De uppgifter som ni lämnar vid medlemsregistreringen är uppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera in er till Svenska sportdykarförbundet. 

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem. 

Vi delar aldrig era uppgifter till annat ändamål än vad som sagts ovan. 

Om ni inte samtycker till att dela uppgifter med oss kan vi inte registrera dig som medlem i vår förening. 


Den 25 maj 2018 införs en ny reglering i hela EU - den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen).

För att läsa mer om GDPR och dina rättigheter kan ni följa denna länk:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

   Bli medlem