Knölstavraket

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 8m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Kör till rondellen i Johannedal. Följ Johannedalsvägen mot Härsta(längs med alnöbron öster). Efter ca 600 meter på höger sida ligger det en väg som heter Skönhamnsvägen kör in där. Följ Skönhamnsvägen och sväng av åt vänster efter husen på vänster sida ner mot vattnet( du kommer att köra över en järnväg ).
Parkera vid slutet av staketet på vänster sida som slutar vid vattnet.

Dykplatsbeskrivning

Fyndlista: Bärgat i samband med den arkeologiska kursverksamheten 1991: en talja, ett bord från akterpartiet
Status: Vraket är 28 meter långt och 6-7 meter brett och 3,5 m högt. Det är bygggt på kravell, med markant täthet vid brädgångsstöttorna. Spanten, som liksom borden är av ek, mäter 0,2x0,2 m. Spantpacksbredd uppgår till 0,2-0,3 m. Borden är 0,3 meter breda och 0,08 meter tjocka och fastsatta med järnnitar. Bordlaskarna är raka. En del av borden är maskätna. För och akterstäv står på ursprunglig plats och sticker upp ur bottensedimenten. Akterspegeln saknas, då akterpartiet till följd av en kabeldragning till Alnön är delvis nedrasat. Rodret är tillverkat av flera delar, och har rormaljor i brons samt bultar av järn. Hela vraket är täckt med spån och fibermaterial från ett sågverk som tidigare legat på platsen. Massornas tjocklek är mellan 5 och 6 meter. Vid rensning av fibermaterial från vraket påträffades däcket och lastluckan som hade fallit ner i skrovet under massornas tyngd. Vid förskeppets styrbordsida ligger en kranbalk samt en balk vilken anses hållit ett bogspröt. Bråspelelet finns kvar. Förstäven har ett kraftigt skärpe och liknar en klipperstäv. Dess spunning är rak. Fartyget har brunnit då delar av lastrummet, lastluckan och sargen bär spår av eld. I slammet ligger flera riggdetaljer, tex. block och taljor, bevarade (status 1991).
Bärgning: Vraket hittades i slutet av 1970-talet i samband med arbete med en vattenledning. 1991 gjordes en närmare undersökning av vraken inom ramen för en kurs i marinarkeologi, då vraket frilades, fotodokumenterades, videofilmades och mättes upp. Vraket har förmodligen gått i utlandstrafik, d.v.s. utanför Östersjön, eftersom en del av borden är maskätna. Skeppsmask förekommer inte i bräckt vatten som Östersjön. Man har även tyckt sig se drag av tysk, holländsk eller engelsk tradition i bordläggningens utförande i akterkonstruktionen.
Övrigt: Vraket ligger intill resterna av en äldre kajanläggning.

Länkar