Sjofna af Drammen

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Svår | Maxdjup: 28m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Pos. 62 28'85''N, 17 49'00''E

E4 norrut från Sundsvall. Tag av mot Häggdånger. I Häggdånger, följ skyltningen mot Barsviken.

Dykplatsbeskrivning

Förlisningsplats för 'Sjofna' af Drammen, 20/9 1872. Tre stora vrakdelar, fören(nästan intakt), delar av aktern och en bordsida. Alla tre vrakdelarna brukar vara sammanbundna med linor, vilket gör det möjligt att hinna se alla tre delarna på ett dyk. Två små vita prickar på klipporna markerar enslinje till vraket. Ta gärna ut kompassriktning. Dykdjup 17-28 m. Platsen ligger oskyddat och det finns risk för snabba väderomslag, särskilt känslig är platsen för NO vind.

Tänk på

Vraket är skyddat av Kulturminneslagen. Det går även att dyka från land, men man får då bära utrustningen i ca 1 km i svår terräng. Nitrox är en lämplig andningsgas på denna dykplats.

Länkar