Svan / Svartberget

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 10m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

E4 norrut från Sundsvall, ca 3 mil. Tag av höger mot Åvike. Kör ner mot vattnet och sedan in på enskild väg till nästa vik.

Dykplatsbeskrivning

Vrakdyk. En bit ut i viken ligger på 9 m djup vrakdelar av ett träfartyg. Större delen av vraket är begravt i sanden. Vraket hittar du lättast genom att simma efter stenmassorna tills de möter sandenbotten. Dykplatsen är väderkänslig.

Tänk på

I Åvike sjönk 1842 tackjärnslastade galeasen 'Svan' i stark SE storm. Vraket är skyddat av kulturminneslagen.