Seglarstadion

Typ: Skrot | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 6m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Seglarstadion ligger efter Sundsvallsfjärdens norra strand. Enklaste sättet att ta sig hit är att du kör till rödljusen i korsningen mellan E4 och Heffnersvägen (första trafikljusen vid norra infarten till Sundsvall).. Kör in på Heffnersvägen och följ den "österut" ca 500m. Sväng höger in på Lagergatan och följ den ca 700m. Där bebyggelsen slutar och övergår till en stor plan med en liten vik som går in mot vägen kan du svänga ned. Du kan här köra nästan ända till strandkanten och parkera.

Dykplatsbeskrivning

Platsen är en ganska grund vik med en del schaktmassor, fisk, skrot och skräp. Relativt lätt att både ta sig i och ur då det både finns sjösättninsramp och en ganska enkel stenig strandkant att klättra nedför. Vid nattdyk finns det gott om landmärken rund Sundsvallsfjärden att orientera sig efter för att hitta tillbaka.

Tänk på

Kontakta Sundsvallshamn http://www.sundsvallshamn.se 060-12 31 80 och fråga om dyktillstånd. Strax söder om dykplatsen går farleden. Då det är en lite ödslig plats så undvik att låta värdeföremål ligga öppet i bilen.

Länkar