Bondhamnsviken

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 5m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

E4 norrut från Sundsvall, ca 3 mil. Tag av höger mot Åvike. Fortsätt sedan mot Tynderö, sedan kommer en skylt som visar vart du ska svänga ner mot Bondhamnsviken. Pos 62 30'20''N, 17 42'20''E

Dykplatsbeskrivning

Vrakdyk. En bit ut i viken ligger på 4–5 m djup skrovet av ett träfartyg byggt på kravell. Större delen av vraket finns kvar. Vraket hittas lättast genom att man simmar ut mot bäcken som mynnar ut i viken, strax utanför ligger vraket ca. 30 m från land. Lokalbefolkningen berättar att det på denna plats ska sjunkit ett fartyg ca. 1850. Delar från detta fartygs rigg ska ha använts till staket och dylikt, dessa ska funnits kvar till 1950-talet.

Tänk på

Då normalt parkeringsförbud råder nere vid vattnet bör du fråga de boende i närheten innan du parkerar bilen där. I området finns ett flertal förlisningar rapporterade. Vraket är skyddat av kulturminneslagen.