Högön

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Medel | Maxdjup: 12m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Fotogrammetri av Joakim Andersson

Fotogrammetri av Joakim Andersson

Pos 62 17'5''N, 17 30'30''E

E4 söderut från Sundsvall. Sväng vänster i Kvissleby. Följ skyltning mot Juniskär. Från Juniskär båt till Högön. Ca 1.3 sjömil.

Dykplatsbeskrivning

Vrakdyk. I sundet mellan Högön och Skigan ligger ett vrak efter ett klinkbyggt träfartyg. Vrakplatsen består av två bordsidor på varandra, samt diverse lösa delar såsom spant, knän och bordläggningsplankor. Vraket är ca 25 m långt. Dykdjupet är 9–12 m. Vraket ligger mitt i sundet på följande enslinje: De två yttersta stugorna på Högöns sydöstra udde. Den ostliga stugans vänstra takkant i linje med den västliga stugans bakre högra knut. Dykplatsen är ganska väderokänslig om man åker båt från Juniskär, eftersom flera öar skyddar från grov sjö. Vid grov sjö österifrån grumlas vattnet upp mycket inne i sundet, och stora brottvågor kan försvåra ur- och istigning i båt.

Tänk på

1873 förliste det Norska skeppet 'Pahtria' vid Högön. Vraket är skyddat av fornminneslagen.

Fotografier

Fotogrammetri av Joakim Andersson