Viken BGA

Typ: Natur | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 30m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Kör över Alnöbron, och håll mot höger i rondellen. Fortsätt följa den vägen ca:5-6 km du kommer då att se en skylt där det står restaurang vindhem och småbåtshamn. Tag av till höger där ner mot restaurangen, men istället för att följa grusvägen till restaurangen så kör du rakt fram upp till utkiksplatsen. Där lastar man ur sin bil. Det finns ganska bra med parkeringsmöjligheter men tänk på att det finns många stugor och att många är här på sommaren som lasta ur och kör undan bilarna ned till tex restaurangen (fråga först om det är ok att parkera där). På utkiksplatsen har det tidigare funnits en restaurang som brann någon gång för många år sedan (ej samma som "restaurang Vindhem"). Namnet: Viken BGA (brygga) har jag tagit från ett gammalt sjökort där platsen var uppmärkt så.

Dykplatsbeskrivning

På sommaren finns det många båtar i området, många turister och boende i stugorna. (var välig mot dem). Du kommer lättast ned till vattnet genom att gå ned till vänster på parkeringen och sedan följa stigen nedför klipporna mot vattnet. Det är brant och du kan tjäna på att gå flera gånger. Nere vid vattnet, nedanför utsiktsplatsen finns en liten bänk att hålla till vid när du byter om. Där du går i är det stenigt så ta det förskiktigt så du inte halkar. - Bottnen är till stor del sand med inslag av mjukbotten. - I vattnet finns två rör som du kan ha lite hjälp av när du navigerar. Ett tunnare som går längst med stranden mod vattenledning eller elkabel. Sedan ifrån där du byter om och går i så går det ett grövre, med cementblock nedsänkt avloppsrör. Det fortsätter en bra bit ut till ca 12m djup. - Simmar du till vänster kommer du till Piren/ vågbrytaren som skyddar småbåtshamnen. Här finns det en del porslin, bestick, fiskedrag och dyl. Observera!! Då det är en småbåtshamn och det är ganska grunt så .. AKTA DIG FÖR BÅTAR! - Simmar du till höger ifrån igångsplatsen så är det grunt ca 1,5-2m djupt ända till udden som du ser. Går du sedan ut en liten bit så kommer du till ett "dropp" som leder ned till ca 7-8m. Sedan planar det ut och det blir långsamt djupare om du fortsätter att simma utåt. Vad kan man se? Simpor, parkbänk, skrot, nät, flaskor, däck.. ett skrotdyk mao. Byt om:

Tänk på

Då det finns många båtar i området.. se upp! Många turister, båtägare, stugägare .. var hövlig! Brant ned till stranden och stenig strand... akta dig så du inte slår ihjäl dig.