Segersjön

Typ: Natur | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 11m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Kör ut mot Bergsåker via väg 86 (Från Sundsvall C kör ut förbi universitetet mot Granlo, följ skyltningen mot Bergsåker. Från E14 Tag av in på väg 86, Timmervägen, följ skyltningen mot Bergsåker) Fortsätt på väg 86 mot Oxsta. Sväng av från väg 86 mot Oxsta. Kör c:a 6 km, det är grusväg och ganska smalt. Du ser en röd skyl märkt BADPLATS vid ett Y, kör ner mot vänster. Kör så långt fram du kan på denna väg, du ser utemöbler och en soptunna. Du är framme.

Dykplatsbeskrivning

Igångsplatsen är den gräsbeväxta delen med sandstrand i kanten. Botten består initialt av sand för att sedan bli mycket lättflyktig lera. Botten sluttar ganska raskt ner mot 4-5 meter. C:a 10-150 meter ut blir det upp till 11 meter djupt i en ”fåra” som löper i nord-sydlig riktning. Fåran är kantad av rauk-liknande lerformationer. I sjön finns gott om nors och gärs samt en och annan abborre och lake.

Tänk på

Sommarstugeägare uppskattar sitt lugn, respektera dem. Platsen är inte lämplig för övningar, torrdräkt, peak performance buoyancey, navigation etc. sikten är förhållandevis dålig. Ta med Lampa och ha bra kontakt med don parkamrat.