Vrak vid Alnöbron

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Svår | Maxdjup: 30m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Denna dykplatsbeskrivning uppdateras senare.
Vraket/n är kända och ligger mellan elledningarna till Alnön från fastlandet. (se bild)

Dykplatsbeskrivning

Mer info kommer