Gustavsberg

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Medel | Maxdjup: 12m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Pos 62 23'15''N, 17 21'18''E

E4 söderut från Sundsvall, ca 2 km från centrum.Sväng vänster till oljehamnen. Tag sedan vänster och följ järnvägen ca 150 m. Tag sedan höger och fortsätt till brandposten.

Dykplatsbeskrivning

På nordvästra sidan av Vindskärsudde ligger vraket efter ångbogserbåten 'Gustavsberg', som sjönk 1956. Vraket är nästan intakt, förutom överbyggnaden som delvis har fallit ihop. Dykdjupet är 12 m. Platsen är ej väderkänslig, men vraket ligger i närheten av farleden in till Sundsvalls hamn. Vraket ligger ca 70 m från land på följande enslinje: Kyrktornet på Sköns kyrka mitt för taknocken på grå lagerbyggnad innanför stängslet. Om man ytsimmar ut så måste man simma förbi vraket för att kunna se kyrktornet. Så om du ligger i vattnet är det bara att gå ner då du ser enslinjen och sedan simma mot land.

Tänk på

Om du ska dyka på dessa vrak så måste du först få tillstånd från myndigheterna, i detta fall är det Sundsvalls hamn AB. Kontakta Lennart Högberg för mer information. Ansökan ska innehålla:
1. Tid och plats för dykningen.
2. Antal dykare.
3. Klubb eller motsvarande.
4. Vem som är ansvarig dykledare.
Vraket har en ägare. Lösfynd får ej bortföras.