Delos / Fågelharen

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 3m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Stranden vid förlisningsplatsen, 2023-09-02

Stranden vid förlisningsplatsen, 2023-09-02

E4 söderut från Sundsvall, ca 4,5 mil. Tag av vänster mot Årskogen. Kör sedan mot Ragvaldsnäs, strax innn du kommer ned till byn ska du köra ner mot stranden på höger sida. Pos 62 06'50''N, 17 28'50''E

Dykplatsbeskrivning

Vrakdyk. Vid Fågelharen sjönk i november 1945 den kalkstenslastade skonerten 'Delos' i en hård storm. Resterna av detta vrak ligger en bit ut i viken på 4m djup. Större delen av vraket är begravt i sanden, men delar av lasten och skrovsidorna sticker upp ur sanden. Dykdjupet är ringa, ca 1,5–3 m. Vilket gör att detta dykmål även passar fridykare.Vraket hittas lättast genom att man simmar ut från den mellersta av de tre stora stenarna som finns vid vattenbrynet, i ca 100 m. Vraket finns utmärkt på sjökortet för norra Hälsingland. Dykplatsen är väderkänslig.

Tänk på

Vid 'Delos' förlisning omkom fem av de sex besättningsmedlemmarna. På stranden kan man se byggnader som delvis är byggda av delar från 'Delos'.

Fotografier

Fotografi taget dagen efter förlisningenStranden vid förlisningsplatsen, 2023-09-02Minnesplackett som sitter på stranden vid förlisningsplatsen