Alnöbron

Typ: Skrot | Svårighetsgrad: Svår | Maxdjup: 40m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning från Sundsvall
Avstånd: 12.1 km. Restid 11min

1) 0.0km - Starta på Landsvägsallén (E4)
2) 1.3km - Följ skylt mot Haparanda fortsätt 2.6 km
3) 3.9km - Följ skylt mot Alnön fortsätt 70 m
4) 4.0km - Sväng höger via påfart till E4 (E4) fortsätt 190 m
5) 4.1km - Håll till höger på Johannedalsvägen fortsätt 0.5 km
6) 4.7km - Kör rakt fram i rondellen till Johannedalsvägen fortsätt 1.0 km
7) 5.7km - Kör rakt fram i rondellen till Johannedalsvägen fortsätt 2.8 km
8) 8.4km - Kör vidare in på Alnöbron fortsätt 2.3 km
9) 10.7km - Sväng höger i rondellen till Raholmsvägen fortsätt 0.5 km
10) 11.1km - Kör höger in på Färjevägen fortsätt 0.7 km
11) 11.8km - Kör höger in på Sågverksvägen fortsätt ett par hundra meter tills du befinner dig rakt under bron.
12) Här finns en nedfart mot vattnet som är lite dold, sväng ned. Vägen går sedan i en vänstersväng ned till en plan yta precis under bron. Framme!

Dykplatsbeskrivning

Byta om gör du enklast vid bilen. Luftfyllning kan du göra på Sundsvall Sea Adventures Mat och bekvämligheter: Alnö centrum Detta är ett rent skrotdyk!! Orsaken till att jag sätter svårighetsgraden till "avancerad" är att det är ett djupt dyk, det är mörkt, lite strömt och det finns bråte att fastna i. Djupet vid första bropelaren är ca 20m och enligt båtägare som kollat med ekolod så är djupet ca 40 m i farleden som kommer därefter. Under årtionen har man dumpat allt möjligt från bron och mycket som du hittar kan säkert ha legat där sedan tiden före bron. Bilmotorer, lastvagnsflak, golfbollar, muggar, tekannor, däck, vire, ALLT kan du hitta här!

Tänk på

Dyk inte här utan backuplampa! Se upp så du inte fastnar i något. Eftersom du simmar 90gr mot en farled, gå INTE upp utan att först ha skickat upp en ytmarkeringsboj! Sätt upp dykflagga.