V-vraken

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Medel | Maxdjup: 12m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Ett av ankarna som finns på platsen

Ett av ankarna som finns på platsen

Pos: 62 23'07''N, 17 21'83''E

E4 söderut från Sundsvall, ca 2 km från centrum. Sväng vänster mot oljehamnen. Håll sedan till höger om oljecisternerna och kör till den nordöstra udden.

Dykplatsbeskrivning

På östra sidan av Vindskärsudde ligger fyra trävrak, troligtvis från sekelskiftet då det på denna plats låg ett skeppsvarv. Antagligen är vraken utrangerade fartyg som man länsat på föremål och sedan låtit dem sjunka. Vraken är i skick från nästan skrovhelt till knappt synligt över bottenslammet. Dykdjup 5-12 m. Ej väderkänsligt.

Tänk på

Vraken är skyddade enligt Kulturminneslagen. Om du ska dyka på dessa vrak så måste du först få tillstånd från myndigheterna, i detta fall är det Sundsvalls hamn AB. Kontakta Lennart Högberg, 060–55 75 40 för mer information. Ansökan ska innehålla:
1. Tid och plats för dykningen.
2. Antal dykare.
3. Klubb eller motsvarande.
4. Vem som är ansvarig dykledare.
Vraket har en ägare. Lösfynd får ej bortföras. Håll uppsikt över båttrafik, farleden är nära. Undvik att gå upp till ytan om du inte är väldigt nära land.

Fotografier

Ett av ankarna som finns på platsen

Länkar