Svanen

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Svår | Maxdjup: 34m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Utfärder arrangeras av Sundsvalls Sea Adventures, 060–15 15 57.

Dykplatsbeskrivning

Ett spännande vrakdyk för dig som vill dyka lite djupare. Svanen ligger på 34 meters djup. Svanen var en trålare som sjönk den femta maj 1966. Oftast är sikten mycket bra trots det stora djupet. Observera att det går en trål från vraket upp till 12 meters djup och det finns risk att man fastnar i den om man är ouppmärksam! Dykplatsen är väderkänslig.

Tänk på

Svanen ligger mitt i en farled så du måste stämma av med lotsstationen på Spikaran att det är ok att dyka där. Respektera att Svanen har en ägare, Ricky Thor Sundsbruk. Nitrox är en lämplig andningsgas på denna dykplats. Se även http://hem.passagen.se/vik/images/svanen/ svanen.htm Där kan du läsa hela historien och ett antal fina bilder på vraket.