Storholmsvraket

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Medel | Maxdjup: 30m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Dykplatsbeskrivning

Den 18 augusti 1979 hittades vrakdelar i sundet mellan Storholmen och Östra Åsen. Fartyget sönderbruten i tre större flak om c:a 10 - 12 meters längd. Mängder av plank och spant finns över ett stort område. Vid Östra Åsens sydvästra spets finns ett bråspel inmjälad i stenslänten på c:a 6 meters djup. Öster om grundet har ett roder hittats på c:a 30 meter djup. OBS! Vrakdelarna är ej med tillfredsställande säkerhet fastställd komma efter Gustaf Wilhelm.

Länkar