Trillingen

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Medel | Maxdjup: 20m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

På sjökortet för Sundsvallsbukten och området söder därom. Ned mot Juniskär, Galtström finns ett område med grynnor som kallas Storgrunden (Storgrundshällan, strax nordöst om Gråskärsbådan). Koordinater (lat/long) 62,2957 / 17,5532 (WGS84) I Riksantikvarieämbetets tjänst fornsök har den RÄÄ nummer Njurunda 822. Om du inte har har båt och hittar dit själv, ta kontakt med SSDK Lagun (Sundsvalls Sportdykarklubb) eller med Sundsvall Sea Adventures som anordnar utfärder till området med egen båt. Runt "Trillingen" finns det på litet område totalt åtta fyndplatser av olika ålder. Se Riksantikvarieämbetets tjänst fornsök

Dykplatsbeskrivning

När sökt och frågat efter information om vraket som ligger där vid "Trillingen" så har jag fått en mängd olika svar. "Gustafwa", "Eldna af Drammen, som ankrat och sedan blivit kastad upp på och över grundet vid en storm", "Norsk fullriggare (antagligen samma som föregående)", "skepp från ryska flottan", "skepp som tillhört svenska flottan och gått över i linjetrafik"....osv osv Så jag är lika frågande nu som innan jag skulle åka ut till vrakplatsen. Men dykplatsbeskrivningen uppdateras så snart som jag har mer information.

Om man kommer rätt när man går ned så hamnar man på ca 14m djup och mitt i vrakplatsen. Här hittar du en "bottenstock" av imponerande storlek, ffa med tanke på att den är avbruten i båda ändar. Massivt byggda skrovsidor och skrovdetaljer som är väl tilltagna i storlek. Ett stockankare nere vid vraket. Uppe på grundet hittar du ett riktigt stort stockankare och en form av ankarspel. Från vrakområdets östra kant och vidare upp mot grundet ligger ankarkättingen som du kan följa för att hitta till stockankaret uppe på grundet. Den största delen av vraket hittar du mellan 14-18m sedan blir det mer tunnsått med vrakdetaljer. Även om du kan hitta både ett och annat både på 20m och djupare. Det är grusbotten så det är inte så siltkänsligt... om du nu inte är väldigt kreativ i ditt siltande. Tänk på att platsen är väderutsatt.

Länkar