M/S Vanda

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Svår | Maxdjup: 0m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Mellan Grans fyr och Brämön,(Sundsvall). Det råder lite olika uppfattningar om exakt var. 6 nm nord Grans fyr – Sundsvallsbukten i höjd med Brämön är några alternativ. (Denna dykplats kommer att uppdateras med en mer exakt position och beskrivning).

Dykplatsbeskrivning

HISTORIK VANDA byggdes som L' ESPOIR DE L' AVENIR i Rotterdam 1906. Till Sverige kom hon den 18 maj 1916 då skeppsredaren Nils Österman i Stockholm köpte henne och hon fick namnet VANDA. FÖRLISNINGEN VANDA var hösten 1917 på resa i hård OSO vind och regn från Granvik mot Stockholm med 60 famnar splitved i lasten då man vid 19,30-tiden den 13 oktober 1917 gick läck och sjönk. Platsen var troligen mellan Grans fyr och Brämön,(Sundsvall). Det råder lite olika uppfattningar om exakt var. 6 nm nord Grans fyr – Sundsvallsbukten i höjd med Brämön är några alternativ. Besättningen klarade sig lyckligtvis. Informationen hämtad från Görans dykhörna, länk nedan.

Länkar