Revhällan (Rävholmen)

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Medel | Maxdjup: 10m | Båtdyk: Ja

Vägbeskrivning

Pos 62 10'5''N, 17 32'0''E

E4 söderut från Sundsvall. Förbi Njurundabommen Sväng vänster i Myre mot Galtström. Följ skyltning till Galtström. Kör förbi kyrkan och följ vägen till gästhamnen, därefter båt.

Dykplatsbeskrivning

Vrakdyk. Ca 80 m från Rävholmen i nordostlig riktning ligger flera delar av ett kravelbyggt träfartyg. Vrakplatsen består av bottendel samt bordsida och ett 7 m stort roder. Tegel som kan komma från kabyssen finns också i omgivningarna. Dykdjupet är 10 m. På Revhällan finns ett målat sjömärke. Gå i vattnet där och simma i kompassriktning 40º. Du kommer då rakt på vraket. Öster om Revhällan finns ett antal grynnor och strax norr om dessa sticker en vass sten upp. Vrakplatsen ligger i kompassriktning 80º mot stenen och 220º mot sjömärket på Revhällan. Mellan öarna Galten och Mannskär finns två bordsidor. Dykplatsen är mycket väderkänslig.
1883 förliste den Norska briggen 'Johanne Christiane' i området, på väg från Holland med barlast. Ett flertal andra förlisningsrapporter finns även för området. Vraket är skyddat av kulturminneslagen.

Länkar