TB 312 GEM

Typ: Vrak | Svårighetsgrad: Lätt | Maxdjup: 7m | Båtdyk: Nej

Vägbeskrivning

Ankaret

Ankaret

Enklast är att gå i vid den lilla stranden söder om kajen-området.

Dykplatsbeskrivning

Utanför Gässhällan ligger resterna efter PRAIRIE GEM. Hon byggdes 1864 på Price Edward Island, Canada, som brigg och med måtten 32,84 x 7,18 meter. Köptes till Sverige 1874 där Höganäs blev ny hemmahamn. Som så många andra segelfartyg avriggades hon till pråm och ägdes av Stockholms Transport & Bogserings AB då hon förliste. Den 7 september 1923 var bogserbåten Mercur på väg med ett pråmsläp om tre pråmar från Bureå till Västerås. I höjd med Galtström mötte dom en tilltagande sydlig vind med sjöar, så det beslutades om att gå in till Galtström i väntan på bättre väder. TB 312 GEM, som hon då hette, var den sista pråmen i släpet och lastad med träkol. Hon råkade gå upp på ett grund vid inloppet till hamnen. Bogserkabeln brast och drev upp på en holme där hon bröts sönder. Gör ett besök på detta en gång så ståtliga skepp. Man kan följa en vit lina ut till ankaret och vidare ut till två skrovdelar. Här är det en ljus och fin sandbotten. Text: Lennarth Högberg

Tänk på

Visa dykflagga (signalflagga A) då det förekommer båttrafik i området.

Fotografier

AnkaretÖversiktsbildBriggen PRAIRIE GEM. Foto: Crafoord Auktioner i Lund.Fotogrammetri av Joakim Andersson. Yttre vrakdelarna.

Länkar