Klubbens nya kompressor är på plats.

Av Mattias Dahlgren, den 2023-10-15 07:53

Klubbens nya kompressor är på plats och i bruk. Behöver du en genomgång så meddela någon person i styrelsen.