Åvike, Svan / Svartberget

Typ: Vrak
Svårighetsgrad: Lätt
Maxdjup: 10
Båtdyk: NejPositioner / vägbeskrivning

E4 norrut från Sundsvall, ca 3 mil. Tag av höger mot Åvike. Kör ner mot vattnet och sedan in på enskild väg till nästa vik.


Dykplatsbeskrivning

Vrakdyk. En bit ut i viken ligger på 9 m djup vrakdelar av ett träfartyg. Större delen av vraket är begravt i sanden. Vraket hittar du lättast genom att simma efter stenmassorna tills de möter sandenbotten. Dykplatsen är väderkänslig.

Att tänka på

I Åvike sjönk 1842 tackjärnslastade galeasen 'Svan' i stark SE storm. Vraket är skyddat av kulturminneslagen.